Welkom


Recent verschenen:

Zelfkennis opent deuren“: interview over Enneagram Brugge in Kerk en Leven van 24 mei 2017

Enneagram als openbaring“: interview over Enneagram Brugge in Tertio van 9 november 2016


Welkom op de website van Enneagram Brugge, een community van mensen die zich in hun ontwikkeling door de wijsheid en de spiritualiteit van het enneagram laten leiden.

Het enneagram is een dynamisch ontwikkelingsmodel, gebaseerd op psychologische en spirituele wijsheid uit verschillende tradities. ‘Ennea’ is Grieks en wil zeggen ‘negen’. Het model verduidelijk onder andere hoe iedere mens maar vanuit 1/9de van de werkelijkheid denkt, voelt en handelt.

Oorspronkelijk werd het enneagram mondeling doorgegeven. Enneagram Brugge houdt de narratieve traditie aan. Dit betekent dat wij de negen types leren kennen door mensen zelf aan het woord te laten.

Volgde u ooit het enneagram of hebt u interesse om dat te doen, registreer u dan bij Sabine Desoete, verantwoordelijke trainer en webmaster.

Op deze site vindt u wat enneagram Brugge zoal te bieden heeft.