Observaties

Observaties

1.1.          De niet oordelende positie

Tijdens de leerroute leren we eerst in groep niet oordelend waar te nemen en aanwezig te zijn. Een niet oordelende houding is belangrijk, omdat ons type zich maar aan ons toont wanneer het zich veilig bij ons weet. We groeien naar een niet oordelende grondhouding vanuit onze innerlijke gids of waarnemer. Deze positie is te herkennen aan het strikt neutraal en in het nu-zijn. Vanuit deze positie kunnen we observeren en verwelkomen wat zich aandient.

Het plaatsen van beoordelende commentaar of het stellen van vragen, is op de observatiepagina uit den boze. We laten en respecteren elkaar in elkaars zijn. Een verwonderende ingesteldheid over wat een ander deelt, is voor de ander en voor onszelf het meest helpend.

1.2.          Inhoud van de observaties

Eenmaal we wat zicht hebben op de negen mechanismes, kunnen wij bij onszelf observeren hoe ons typemechanisme bij ons tot uiting komt. Observeren is bewustworden, is herkennen en erkennen:

‘Tiens, ik neem dit hier bij mij waar. Ik neem het niet veroordelend aan. Het hoort bij mij en ik erken het’.

In een verder stadium observeren wij wat er gebeurt als wij ons eens niet laten leiden door ons mechanisme.

Nog later observeren we hoe het is wanneer we ons terug verbinden met ons ware Zelf, onze Essentie, wanneer wij de goddelijke aspecten in ons terug een kans geven.

1.3.          Doel van het observeren

Inzicht in ons psychologisch mechanisme helpt ons bewustworden van onze onbewuste motivaties. Dat bewustworden is voor velen helpend, omdat mensen daardoor wat meer regie krijgen over hun type. Mensen transformeren en worden meer wie ze in wezen al zijn (link naar pagina quotes). Zonder bewustwording heeft ons type onbewust regie over ons en leven wij meer in afscheiding en vervreemding van ons diepere Zelf.

Een observatie posten, is vooral een daad van (h)erkenning. Men observeert en post in de eerste plaats in functie van de eigen ontwikkeling. Dit kan onder eigen voornaam en/of familienaam, initialen of pseudoniem dat men bij registratie zelf kiest. Persoonlijke observaties plaatsen we niet op de
site met de bedoeling anderen inzicht te verschaffen. Dat kan wel dat neveneffect hebben. Beschouw de mogelijkheid om observaties van anderen te lezen als een uitnodiging om waar te nemen wat dit bij jou teweegbrengt.

1.4.          Doelgroep

Om veiligheid en vertrouwen te garanderen, zijn de observatiepagina’s onder de types alleen voor geregistreerde leden. Vertrouwen geven geregistreerde leden aan elkaar door niets van observaties door te geven of voor andere doeleinden te gebruiken zonder dat iemand daar toestemming voor geeft.

1.5.          Regelmaat

Een afspraak maken met jezelf om dagelijks, wekelijks of maandelijks eens stil te staan bij wat je geobserveerd hebt, kan nuttig en verhelderend zijn. Door op regelmatige basis iets van die observaties te posten, zet je nog een stap verder.