Team

Teamleden

Judith Kerkhof (l.) en zr. Sabine Desoete (r.)

Sabine Desoete

Sabine is Hospitaalzuster van Sint-Jan. Een figuur die haar sterk inspireert is Teilhard de Chardin. Teilhard (h)erkende in de ontwikkeling van het leven een sterke evolutie naar steeds grotere bewustwording. Op den duur neemt dat bewustzijn spirituele vormen aan. Teilhard hoopte dat er christenen onder de mensen zouden zijn die zich met die toenemende ontwikkeling van bewustzijn bleven bezighouden. Enneagram is voor Sabine zo’n weg. Sabine is professioneel enneagramtrainer. Eerst volgde zij een opleiding bij p. M. Neels. Daarna deed ze de Enneagram Professional Training Program bij Hannah Nathans en Jeanette van Stijn (Enneagram Nederland). Zij behaalde het Certificaat Enneagramtrainer van Helen Palmer en David Daniels (Amerika). Aan de KU-Leuven behaalde Sabine twee andere certificaten: praktische theologie en counseling existentieel welzijn.

Judith Kerkhof

Judith is werkzaam in de Arteveldehogeschool in de lerarenopleiding secundair onderwijs. Zij is opgeleid als supervisor en kwam tijdens de supervisie opleiding voor het eerst in aanraking met het enneagram. Zij is en wordt verder praktisch opgeleid in het enneagram door Sabine. Judith ondersteunt Sabine en begeleidt deelnemers tijdens de leerroute.

zr. Rita Van Brugghe

Rita Van Brugghe

Net als Sabine is Rita Hospitaalzuster van Sint-Jan. Rita zorgt voor veel praktisch werk en een gastvrij onthaal.